Tunjang Sains dan Teknologi

Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains, awal matematik, aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan  
I CT.

Awal Sains
Awal sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah.


Awal Matematik


Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematil kepada kanak-kanak ini. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor, nombor. operasi nombor yang mudah, nilai wang, konsep waktu, bentuk dan ruang. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan.
one  

two 

three 

four 

five 

six 

seven 

eight 

nine 

ten 

No comments:

Post a Comment