Tunjang Kemanusiaan
Tunjang Kemanusiaan
Tunjang kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri-sendiri, lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga, rakan, komuniti dan alam sekitar.

Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini.

Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kauhghguyuym ini.Kaum Malaysia 马来西亚民族

Kaum Melayu 马来人
Kaum Cina 华人
Kaum India 印度人
Kaum Kadazan 卡达山人
Kaum Bidayuh 比达裕人


No comments:

Post a Comment