Saturday, 1 October 2011

hari pertama mendafdar di UPSI


tugasan krt3013 tmk


TUGASAN KRT3013 TMK..
1.
Tugasan 1A
- Forum 10%-tarikh akhir 3/10/2011

2.
Tugasan 1B
– Esei 20%-Secara individu-
Cara hantar emel kepada pensyarahmengikut Kumpulan - 4 hingga 5 m/s sahaja dalam formatpdf/doc/mana-mana format yg bersesuaian

Soalannya:
Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses P&P di bilik darjah .Sebagai seorang  guru di sekolah rendah, jelaskan isu berikut:

1.Kenalpasti masalah pengajaran di dalam bilikdarjah

2. Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu menyelesaikan masalah dalam (1)
*analisis SWOT boleh digunakan untuk membantu menjawab

3.Tugasan 1C

– Pembangunan Blog 30% - Blogger(diwajidkan menggunakan platform ini)-Link blog perlu diletakkan dalamMyGuru

-Markah akan di beri mengikut perkembangan blog-Tarikh akhir 12/Dis/2011

Kriteria pemarkahan
Isi kandungan blog serta kualiti penyampaian – 10 m
Senireka blog serta daya tarikan - 10 m
Teknik serta kaedah mengajar/teknologi yang digunakan dalam
blog seperti video,animasi dan sebagainya. - 10 m

* secara individu
*membina blog p&p bagi 1 mata pelajaran yang dipilih berdasarkan sukatan dari KPM
*dibenarkan memilih sendiri mata pelajaran yang dikuasai
*dikehendaki memasukkan pautan blog ke dalam forum yang akan disediakan khusus untuk tugasan ini
*nama, no. matrik dan topic masing-masing diletakkan di muka surat hadapan blog
*markah bonus diberi:-
-menginterasikan aplikasi seperti  video (youtube dll), link-link (seperti facebook Scribd, Prenzi dll)

welcome